OSC Vietnam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 603
Trang web oscvn.com
Vị trí chính xác 103.528.257, 1.070.745.876


Địa chỉ OSC Vietnam ở đâu?

2 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của OSC Vietnam như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CHUDU43.COM (Nghỉ Dưỡng Hạng Sang), Khuê Trung