OriFarm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 220 00 11
Trang web orifarm.vn
Vị trí chính xác 10.361.989.699.999.900, 10.708.606.309.999.900


Địa chỉ OriFarm ở đâu?

2 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của OriFarm như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-12:00], Thứ Năm:[06:00-12:00], Thứ Sáu:[06:00-12:00], Thứ Bảy:[06:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-12:00], Thứ Ba:[06:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tôm Hùm Alaska - Kingcrab MrD