On The Radio Bar

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 76 Thái Phiên, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 197 77 55
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.652.451, 1.082.213.507


Địa chỉ On The Radio Bar ở đâu?

76 Thái Phiên, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của On The Radio Bar như thế nào?

Thứ Hai:[19:00-02:00], Thứ Ba:[19:00-02:00], Thứ Tư:[19:00-02:00], Thứ Năm:[19:00-02:00], Thứ Sáu:[19:00-02:00], Thứ Bảy:[19:00-02:00], Chủ Nhật:[19:00-02:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Beer & Food, Phường 2