Ohayo fitness club, Hoà Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ohayo Fitness Club, số 64 Tổ 13, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 894 25 12
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 207.725.057, 1.067.244.066


Địa chỉ Ohayo fitness club ở đâu?

Ohayo Fitness Club, số 64 Tổ 13, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ohayo fitness club như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00], Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-19:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mai Mèo Zumba - Lớp Học Nhảy Zum3 Hiện Đại, Khu đô thị Royal City