Odin Land – Cho thuê Văn phòng, Coworking, TM & Khu công nghiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tòa nhà, 458 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 10000, Việt Nam
Số điện thoại 093 796 77 00
Trang web odinland.com
Vị trí chính xác 10.791.846.999.999.900, 106.687.147


Địa chỉ Odin Land - Cho thuê Văn phòng, Coworking, TM & Khu công nghiệp ở đâu?

Tòa nhà, 458 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Odin Land - Cho thuê Văn phòng, Coworking, TM & Khu công nghiệp như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Máy nước nóng năng lượng mặt trời, Hiệp Thành