Oceanward Hotels & Resorts

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu phố Hải Sơn, TT, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3678 679
Trang web oceanward.com.vn
Vị trí chính xác 104.154.319, 1.072.851.104


Hình ảnh

Xem thêm:  Vietsovpetro Resort Ho Tram