O tròn – Ship đồ ăn Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 201 Đ. 30 Tháng 4, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 779 79 27
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 103.935.277, 1.071.036.017


Địa chỉ O tròn - Ship đồ ăn Vũng Tàu ở đâu?

201 Đ. 30 Tháng 4, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của O tròn - Ship đồ ăn Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00], Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00], Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  TiTi Beefsteak