Ô mai Hồng Lam – Tinh hoa quà Việt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Hàng Đường, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội 110303, Việt Nam
Số điện thoại 024 3928 1838
Trang web honglam.vn
Vị trí chính xác 210.366.306, 1.058.496.119


Địa chỉ Ô mai Hồng Lam - Tinh hoa quà Việt ở đâu?

11 Hàng Đường, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội 110303, Việt Nam

Giờ làm việc của Ô mai Hồng Lam - Tinh hoa quà Việt như thế nào?

Thứ Bảy:[07:45-22:30], Chủ Nhật:[07:45-22:30], Thứ Hai:[07:45-22:00], Thứ Ba:[07:45-22:00], Thứ Tư:[07:45-22:00], Thứ Năm:[07:45-22:00], Thứ Sáu:[07:45-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Đặc Sản Đà Nẵng Làm Quà, Bắc Mỹ Phú