Noi That Minh Hai, Thanh Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8F8F+X7W, Phú Xuân – Thanh Sơn, Thanh Sơn, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 094 223 74 74
Trang web
Vị trí chính xác 113.174.955, 1.074.731.918


Địa chỉ Noi That Minh Hai ở đâu?

8F8F+X7W, Phú Xuân – Thanh Sơn, Thanh Sơn, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Noi That Minh Hai như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trang trí nội thất Bàng Hưởng