Nice Hue Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 27 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam
Số điện thoại 093 556 45 56
Trang web nicehuehotel.com
Vị trí chính xác 16.460.680.399.999.900, 1.075.893.543


Hình ảnh

Xem thêm:  Da Nang Clover Homestay, An Hải Bắc