Nhat Thien Thanh Service – Commerce One Member Co., Ltd, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 910B, Binh Duong Avenue, Group 71, Quarter 9, Hiep An Ward, Thu Dau Mot Town, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3902 309
Trang web
Vị trí chính xác 110.390.264, 1.066.383.123


Xem thêm:  Ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Tp. Hcm