Nhật Minh Laptop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 291 Đ. Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 966 80 27
Trang web nhatminhlaptop.vn
Vị trí chính xác 107.969.203, 10.663.084.049.999.900


Địa chỉ Nhật Minh Laptop ở đâu?

291 Đ. Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhật Minh Laptop như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Máy Tính 115, khu phố 1