Nhất Dáng Nhì Da

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 261A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3997 4041
Trang web nhatdangnhida.com
Vị trí chính xác 10.797.386.399.999.900, 1.066.721.281


Địa chỉ Nhất Dáng Nhì Da ở đâu?

261A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhất Dáng Nhì Da như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Tập Thể Dục Thể Hình P13 Q10