Nhậm Cà phê, Hoà Khánh Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 49 Đ. Ngô Thì Nhậm, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 096 664 46 66
Trang web
Vị trí chính xác 160.706.541, 1.081.537.103


Địa chỉ Nhậm Cà phê ở đâu?

49 Đ. Ngô Thì Nhậm, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhậm Cà phê như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cà phê 7777, 368 Trường Chinh