Nhà Xứ Văn Côi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 75 Nguyễn Tử Nha, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3842 6833
Trang web
Vị trí chính xác 107.942.108, 10.664.870.909.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Hòa Bình, Phường 3