Nhà Trọ TRƯỜNG SƠN, Chánh Phú Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XH3, Mỹ Phước 3, Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0343 313 632
Trang web business.site
Vị trí chính xác 11.120.759.399.999.900, 1.066.374.725


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhật Khánh Motel