Nhà Thuốc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 731, Bình Giã, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 268 66 67
Trang web
Vị trí chính xác 10.384.447.699.999.900, 1.071.159.143


Địa chỉ Nhà Thuốc ở đâu?

731, Bình Giã, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Phan Phúc, khu phố Đông Chiêu