Nhà Thuốc Trung Tâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3813 905
Trang web
Vị trí chính xác 164.590.383, 107.591.708


Hình ảnh

Xem thêm:  Quầy Thuốc Dụng Cụ Y Tế Kim Khánh, Suối Cát