Nhà Thuốc Tâm Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15 Nguyễn Trường Tộ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3846 889
Trang web
Vị trí chính xác 164.565.311, 10.758.651.189.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Thuận Giao, Binh Nhâm