Nhà Thuốc Quang Hiên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 584 84 09
Trang web
Vị trí chính xác 16.447.310.299.999.900, 1.075.963.044


Địa chỉ Nhà Thuốc Quang Hiên ở đâu?

1 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Quang Hiên như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quầy Thuốc Đức Thủy