Nhà Thuốc Phương Thu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 26 đường Bình Thành Thôn B, kp1, Vĩnh Hưng, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 098 395 37 93
Trang web nhathuocphuongthu.com
Vị trí chính xác 10.886.867.599.999.900, 10.578.732.679.999.900


Địa chỉ Nhà Thuốc Phương Thu ở đâu?

Số 26 đường Bình Thành Thôn B, kp1, Vĩnh Hưng, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Phương Thu như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Đông Y Gia Truyền Tế Sinh Đường, Đam Bri