Nhà Thuốc Pharmacy Mạnh Tý 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1, Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3938 122
Trang web
Vị trí chính xác 164.577.766, 107.587.054


Địa chỉ Nhà Thuốc Pharmacy Mạnh Tý 9 ở đâu?

1, Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Pharmacy Mạnh Tý 9 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  QUẦY THUỐC TÂY NGỌC HÂN, Tân Phong