Nhà thuốc Pharmacity, Vĩnh Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 430 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6821
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 160.666.835, 1.082.105.634


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

430 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hiệu Thuốc Hải Phòng Số 136, Hạ Lý