Nhà thuốc Pharmacity

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 111 ĐT767, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6821
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 109.643.523, 10.694.907.839.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

111 ĐT767, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity, 162 Phan Đăng Lưu