Nhà thuốc Pharmacity

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 165A Đỗ Tường Phong, Khu phố 1, Châu Thành, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2001
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 10.447.059.999.999.900, 10.646.804


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

165A Đỗ Tường Phong, Khu phố 1, Châu Thành, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc An Quốc Thái