Nhà thuốc Pharmacity

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 94 Châu Thị Kim, Phường 3, Tân An, Long An 850000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6821
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 105.306.745, 1.064.170.322


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

94 Châu Thị Kim, Phường 3, Tân An, Long An 850000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  QUẦY THUỐC SONG HÒA, Phú Hữu