Nhà Thuốc Ngọc Châu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Lê Quý Đôn, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3825 199
Trang web
Vị trí chính xác 104.932.046, 1.071.691.202


Địa chỉ Nhà Thuốc Ngọc Châu ở đâu?

12 Lê Quý Đôn, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Ngọc Châu như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Nam Nguyễn, Kênh Dương