Nhà Thuốc Minh Trí

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 159 Nguyễn Trung Trực, Đức Tân, Tân Trụ, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3867 404
Trang web
Vị trí chính xác 105.210.559, 1.065.212.265


Địa chỉ Nhà Thuốc Minh Trí ở đâu?

159 Nguyễn Trung Trực, Đức Tân, Tân Trụ, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Minh Trí như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quầy Thuốc Mai Trang