Nhà Thuốc Minh Châu 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 214 ĐT767, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 094 325 12 94
Trang web
Vị trí chính xác 109.631.553, 1.069.486.314


Địa chỉ Nhà Thuốc Minh Châu 5 ở đâu?

214 ĐT767, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Minh Châu 5 như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tư Nhân Ngọc Thùy, Phú Cường