Nhà thuốc Gia Khánh, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 356 Lạc Long Quân, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 422 69 93
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 112.962.514, 1.061.178.054


Địa chỉ Nhà thuốc Gia Khánh ở đâu?

356 Lạc Long Quân, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Gia Khánh như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-12:00], Thứ Bảy:[06:00-12:00], Chủ Nhật:[06:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[06:00-12:00], Thứ Tư:[06:00-12:00], Thứ Năm:[06:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tan Duoc Pharmacy, Tân Dương