Nhà thuốc An Khang, TT. Ngã Sáu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ TT. Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang 95000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1572
Trang web nhathuocankhang.com
Vị trí chính xác 9.922.341.999.999.990, 1.058.063.179


Địa chỉ Nhà thuốc An Khang ở đâu?

TT. Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang 95000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc An Khang như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Đường Gia, Chánh Nghĩa