Nhà thuốc An Khang, Khu phố 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 1, Tây Ninh, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1572
Trang web nhathuocankhang.com
Vị trí chính xác 113.070.088, 1.061.219.263


Địa chỉ Nhà thuốc An Khang ở đâu?

Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 1, Tây Ninh, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc An Khang như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc SKV, Hoà An