Nhà thờ Xuân Ngọc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J3VX+58V, Mỹ Xuân – Ngãi Giao, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0588 726 789
Trang web
Vị trí chính xác 106.429.999, 10.709.828.739.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Hợp An, 679/11 Phạm Văn Chiêu