Nhà thờ Tân Chí Linh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 Phạm Văn Hai, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72120, Việt Nam
Số điện thoại 028 3845 0559
Trang web giaoxutanchilinh.business.site
Vị trí chính xác 107.917.845, 10.666.371.199.999.900


Địa chỉ Nhà thờ Tân Chí Linh ở đâu?

25 Phạm Văn Hai, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72120, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Tân Chí Linh như thế nào?

Thứ Hai:[04:30-21:00], Thứ Ba:[04:30-21:00], Thứ Tư:[04:30-21:00], Thứ Năm:[04:30-21:00], Thứ Sáu:[04:30-21:00], Thứ Bảy:[04:30-21:00], Chủ Nhật:[04:30-21:00]

Nhà thờ Tân Chí Linh có website không?

giaoxutanchilinh.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Mạc Ty Nho, Đa Kao