Nhà thờ Mẫu Tâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 389 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3845 3684
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 10.799.423.599.999.900, 106.660.484


Địa chỉ Nhà thờ Mẫu Tâm ở đâu?

389 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Mẫu Tâm như thế nào?

Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00], Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00]

Địa chỉ email của Nhà thờ Mẫu Tâm là gì?

lienkhuong@gmail.com, giothanhle.team@gmail.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Hòa Thuận, Hòa Thuận Đông