Nhà thờ Huyện Sĩ – Giáo xứ Chợ Đũi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3833 0820
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 107.687.261, 1.066.890.957


Địa chỉ Nhà thờ Huyện Sĩ - Giáo xứ Chợ Đũi ở đâu?

1 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Huyện Sĩ - Giáo xứ Chợ Đũi như thế nào?

Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Bằng Lăng