Nhà thờ Hàng Xanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 76 Đ. Bạch Đằng, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3899 0282
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 108.033.406, 10.670.852.339.999.900


Địa chỉ Nhà thờ Hàng Xanh ở đâu?

76 Đ. Bạch Đằng, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ email của Nhà thờ Hàng Xanh là gì?

lienkhuong@gmail.com, giothanhle.team@gmail.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Kim Phát, Bình Thạnh