Nhà Thờ Giáo Xứ Long Tâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F5WX+VMV, Phạm Văn Bạch, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3826 290
Trang web
Vị trí chính xác 10.497.237.799.999.900, 10.719.917


Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Thành, Bắc Sơn