Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tổ 3, thôn Nam Yên, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 713 60 55
Trang web
Vị trí chính xác 161.385.206, 1.080.548.656


Địa chỉ Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên ở đâu?

Tổ 3, thôn Nam Yên, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Hưng, FVVQ+232, Ấp 3