Nhà Thờ Giáo Xứ Duyên Lãng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ấp Duyên Lãng, xã, Nhân Nghia, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3878 013
Trang web
Vị trí chính xác 108.358.993, 10.723.529.959.999.900


Địa chỉ Nhà Thờ Giáo Xứ Duyên Lãng ở đâu?

Ấp Duyên Lãng, xã, Nhân Nghia, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thờ Giáo Xứ Duyên Lãng như thế nào?

Thứ Năm:[04:00-06:00], Thứ Sáu:[04:00-06:00], Thứ Bảy:[04:00-06:00], Chủ Nhật:[04:00-08:30], Thứ Hai:[04:00-06:00], Thứ Ba:[04:00-06:00], Thứ Tư:[04:00-06:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thờ Vĩnh Hội, Phường 6