Nhà Thờ Fatima

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7W7P+5F7, Phạm Hùng, Trường An, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3816 332
Trang web
Vị trí chính xác 10.262.907, 1.059.361.691


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Thanh Bình, Thanh Bình