Nhà Thầu Kinghouse, KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC

Thông tin chi tiết

Địa chỉ SỐ 1 Đ. Số 5, KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 091 824 67 98
Trang web nhathaukinghouse.com
Vị trí chính xác 10.842.929, 10.671.462.369.999.900


Địa chỉ Nhà Thầu Kinghouse ở đâu?

SỐ 1 Đ. Số 5, KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thầu Kinghouse như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế