Nhà Sắt Hùng Hạnh, Đông Lý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 209 Phố Phạm Tất Đắc, Đông Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 098 953 96 77
Trang web
Vị trí chính xác 20.562.265.999.999.900, 10.603.468.459.999.900


Địa chỉ Nhà Sắt Hùng Hạnh ở đâu?

209 Phố Phạm Tất Đắc, Đông Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sắt Hùng Hạnh như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-07:30], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Khí - Mái Bạt - Hồ Cá SKK, Khuê Trung