Nhà Sách Trung Thủy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 326 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3581 890
Trang web
Vị trí chính xác 103.623.732, 1.070.933.671


Địa chỉ Nhà Sách Trung Thủy ở đâu?

326 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Trung Thủy như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Anh Thư