Nhà Sách Sen Hồng, Củ Chi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 19 đường 473 (Sen Hồng), ấp Thạnh An, Củ Chi, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 328 18 77
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.984.641.199.999.900, 10.657.801.219.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Sen Hồng ở đâu?

Số 19 đường 473 (Sen Hồng), ấp Thạnh An, Củ Chi, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Sen Hồng như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Trường Tiến