Nhà Sách Phương Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Sân bay Phú Bài, Khu 8, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3955 446
Trang web nhasachphuongnam.com
Vị trí chính xác 16.397.939, 107.700.667


Địa chỉ Nhà Sách Phương Nam ở đâu?

Sân bay Phú Bài, Khu 8, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Phương Nam như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Cảo Thơm, Hải Châu 1