Nhà Sách Phương Nam, 3 Nguyễn Oanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3989 6664
Trang web nhasachphuongnam.com
Vị trí chính xác 10.828.916.999.999.900, 10.667.843.739.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Phương Nam ở đâu?

3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Phương Nam như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của Nhà Sách Phương Nam là gì?

facebook: https://www.facebook.com/phuongnamnguyenoanh

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà sách Khai Trí, TT. Hoà Thành