Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Bình Trưng Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 573 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 747 91 49
Trang web
Vị trí chính xác 107.885.823, 1.067.727.195


Địa chỉ Nhà sách Nguyễn Văn Cừ ở đâu?

573 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Nguyễn Văn Cừ như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Phật Giáo Hương Tuệ, Khuê Trung