Nhà sách Kim Đồng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 18 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3812 336
Trang web nha-sach-kim-ong.business.site
Vị trí chính xác 160.681.835, 10.822.007.629.999.900


Địa chỉ Nhà sách Kim Đồng ở đâu?

18 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Kim Đồng như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30]

Nhà sách Kim Đồng có website không?

nha-sach-kim-ong.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Thời trang trẻ em TÍT MÍT, An Hải Bắc