Nhà Sách Khánh Hội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 94 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3826 4675
Trang web
Vị trí chính xác 10.764.536, 106.705


Địa chỉ Nhà Sách Khánh Hội ở đâu?

94 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Khánh Hội như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn phòng phẩm Lạc Dương, Tân Thuận Đông